1042

آخرین راهکارها

راهکارهای بیشتر

آخرین اخبار

اخبار بیشتر
  • شبکه،مخابرات،ساختمان هوشمند شبکه،مخابرات،ساختمان هوشمند

      با تغییراتی که در چند سال اخیر در بازار تکنولوزی رخ داده وبا توجه به اینکه مجموعه دانیار از سال 1391 با شرکت در اولین سمینار هوشمند سازی وسخنرانی مدیر عامل این شرکت در حوزه هوشمند سازی ساختمان ها فعالیت...

  • سال نو مبارک سال نو مبارک