شبکه،مخابرات،ساختمان هوشمند

شبکه،مخابرات،ساختمان هوشمند

 

با تغییراتی که در چند سال اخیر در بازار تکنولوزی رخ داده وبا توجه به اینکه مجموعه دانیار از سال 1391 با شرکت در اولین سمینار هوشمند سازی وسخنرانی مدیر عامل این شرکت در حوزه هوشمند سازی ساختمان ها فعالیت خود را آغاز کرده بود امسال همزمان با تولد 5 سالگی این مجموعه بر آن شدیم تا ساختمان های هوشمند را نیز به شعار (شبکه .مخابرات .ساختمان هوشمند) این مجموعه اضافه کنیم و با تغییری کلی در هویت بصری وبرند این مجموعه آغازی نو داشته باشیم.
تمرکز لوگوی جدید شرکت دانیاربر زنجیر بودن حرف "دا" وحرف انگلیسی "D" است که حاکی از انسجام اعضای این مجموعه در جهت توسعه، و تداعی کننده ارتباط ، اتصال و شبکه، که جزء زمینه های اصلی فعالیت این مجموعه می باشد بوده است.
رنگ های استفاده شده در لوگوی جدید شامل آبی اقیانوسی است که بیانگر امنیت، وسعت،اطمینان وعمق می باشد و انتخاب رنگ خاکستری به دلیل خنثی بودن وبه سادگی قرار گرفتن آن در کنار سایر رنگ هاست که این خود نشانه ای از همراهی وانعطاف پذیری این مجموعه در پذیرش تکنولوژی های جدید وامروزی است.
این مجموعه تا به امروز افتخار خدمت وهمراهی شرکت های بزرگ دولتی، نظامی و خصوصی را داشته، امیدواریم که با توجه به استراتژی وتغییرات جدید شرکت بخصوص در زمینه ساختمان های هوشمند بتوانیم خدمات بهتری را ارائه دهیم.

 

تعداد بازدید: 1578 بار